شكر و ثناء

جمعتها من النت و كم وحده من شغلي الخاص. Jun 17, 2021 · ثناء: ثناء نیز به معنای سپاس، ذکر نیکو، ذکر جمیل،(۶) آفرین،(۷) مدح، ستایش، تحسین، تعریف و تمجید آمده است

2022-11-29
    و اذ قال ابراهيم
  1. وضحى مسرور
  2. رسائل شكر للوالدين
  3. حلمت اني حامل وولدت