اصوات حرف هـ

به همین جهت اللّه را در کتابت با تشدید نمی‌نویسند؛ چون لام مکرر است و تشدید ندارد. يناير 21, 2021

2022-12-01
    تحويل وورد الى ب د ف
  1. هَا: مد ألف صوت طويل مثال : هَانم
  2. It features letters, words, animal sounds and animal’s names